គោល​នយោបាយ​នៃ​និរន្តរភាពរបស់​ក្រុម​ហ៊ុន​អល​ឌ្រីម​ខេមបូឌា​

All Dreams Cambodia Sustainability Policy

ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២៣

Phnom Penh, August 21st, 2023

ក្រុមហ៊ុន​អលឌ្រីមខេមបូឌាបេជ្ញារក្សានិរន្តរភាពលើគ្រប់​វិស័យជាពិសេសទាក់ទង​នឹងបរិស្ថានទិសដៅ​វប្បធម៌និង​ប្រពៃ​ណី​ របស់​យើង​។ យើង​ចូលរួមយ៉ាងរឹងមាំក្នុង​និរន្តភាព​និង​ធ្វើ​ការ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​គោល​ដៅ​នេះ​ជា​មួយ​ដៃ​គូ​របស់​យើង អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​របស់​យើង និង​តាម​រយៈ​ផលិតផល​ដែល​យើង​ជ្រើស​រើស។ យើង​ក៏​បាន​ផ្តល់​ឧទាហរណ៍​ដ៏ល្អ​នេះ​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​របស់​យើង​ផ្ទាល់​ ដូច​ជា​ការិយាល័យ​របស់​យើង​ផង​ដែរ។ ជាមួយ​នឹង​គោល​នយោបាយ​និរន្តរភាព​របស់​យើង​ យើង​ចង់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឱ្យ​អតិថិជន​របស់​យើង​ឱ្យ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​យើង​ផង​ដែរ។​
All Dreams Cambodia is committed to sustainability in all areas, especially regarding the environment, our destination, its culture and traditions. We engage strongly in sustainability and work towards this goal with our partners, our suppliers and through the products we choose. We also give this good example in our working places, like our offices. With our sustainability policy we want to encourage our clients to follow our guidance.

អ្វី​ដែល​យើង​ធ្វើ​ / What we do

 • មាន​គោល​នយោបាយ​និរន្តរភាព​ច្បាស់​លាស់​ដែល​បាន​យល់​ដឹង​និង​គាំទ្រដោយ​បុគ្គលិក​របស់​យើង​ទាំង​អស់​
 • Have a clear Sustainability Policy understood and endorsed by all our staff members
 • ជ្រើស​រើស​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​និង​សេវាកម្ម​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដែល​យល់ព្រម​និង​អនុវត្ត​តាមគោល​ការណ៍​និរន្តរភាព​របស់​យើង
 • Choose carefully suppliers and services who agree and act according to our Sustainability Policy
 • ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​សហគមន៍​ក្នុង​តំបន់​មូលដ្ឋាន​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​សកម្មភាព​របស់​យើង​ក្នុង​ផ្លូវ​វិជ្ជមាន
 • Make sure that local communities are benefiting from our actions in a positive way
 • អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​និង​តម្រូវ​ការ​របស់​អាជ្ញាធរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​របស់​យើង​
 • Duly follow the rules and requirements of the authorities in our country
 • កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ធ្វើការ​និង​ការិយាល័យ​របស់​យើង​
 • Decrease the environmental impact in our working space and offices
 • សូម​ប្រាកដ​ថា​រាល់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​យើង​ផ្អែក​លើ​គោលការណ៍​នៃ​គោលនយោបាយ​និរន្តរភាព​របស់​យើង​ហើយ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ក្រមសីលធម៌​
 • Make sure that all our decisions are based on the principles of our Sustainability Policy and are ethically correct.

របៀប​ដែល​យើង​ធ្វើ​វា / How we do it

បរិស្ថាន​ / Environment

 • ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​អាជីវកម្ម​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ឱ្យ​តិច​បំផុត​ ប៉ុន្តែ​បើ​ចាំ​បាច់​ ការធ្វើ​ដំណើរ​រយៈពេល​ខ្លី និង​មធ្យម​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​យាន្ត​យន្ត​ក្នុង​តំបន់​ ឬនៅ​ពេល​អនាគត ប្រសិន​បើអាច គឺ​យើង​ប្រើប្រាស់​រថយន្ត​អេឡិច​ត្រូនិក
 • ​Our business trips are cut short to a minimum, but, if necessary, the short and medium range ones are taken by local transportation, or, in the future, if possible, by e-cars.
 • យើង​ប្រើប្រាស់​យាន​យន្ត​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់​យើង​ទៅ​តាម​ទំហំ​ក្រុម​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​បរិស្ថាន
 • We adapt the vehicles for our tours according to group size, to minimize the ecological impact
 • សម្រាប់​កម្មវិធី​ និង​ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់​យើង​ យើង​ផ្តល់​ជូន​និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​ផ្សេងគ្នា​
 • For our programs and tours, we offer and use alternative means of transportation.
 • កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារៈ​ការិយាល័យ​ដូចជា​ក្រដាស​ថ្មី​ហើយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​របស់​យើង​ឱ្យ​ប្រើ​វា​សារ​ជា​ថ្មី
 • Reduce the use of office material, like paper and encourage our staff to re-use it
 • គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ អំពូល​ភ្លើង​ ក៏ដូច​ជា​កុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​ និង​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ភ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថាមពល​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​
 • Manage the use of air-conditioning, lighting, as well as computers, laptops and printers to reduce the energy consumption in the office
 • យើង​ប្រើ​ដប​ដែល​អាច​បញ្ចូល​ទឹក​ម្តង​ទៀត​បាន​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់​យើង​ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​ យើង​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ឱ្យ​តិច​បំផុត​។ យើង​មិន​ប្រើ​ដប​ប្លាស្ទិច​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​ទេ​
 • We use refillable bottles during our tours and in the office we reduce the use of water to a minimum. We are not using plastic bottles in the offices
 • យានយន្ត​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ​ទាំង​អស់​របស់​យើង​មាន​ធុង​សំរាម ដូច្នេះ​មិន​ចាំ​បាច់​ចោល​សំរាម​តាម​ដង​ផ្លូវ​និង​តំបន់​ទេសចរណ៍​ឡើយ​
 • All our means of transportation have trash cans, therefore no need to litter the streets and/or the touristic sites.
 • យើង​ជៀសវាង​ការ​ចែក​ក្រដាស់​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​
 • We avoid handing out paper handouts.
 • យើង​ និង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​របស់​យើង​គោរព​សេរីភាព​សត្វ​ទាំង​៥
 • We and our suppliers respect the Five Animal Freedoms

សង្គម​ / Society

 • យើង​បាន​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ជាមួយ​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​របស់​យើង​ដូចជា​ផ្ទះ​ស្នាក់ សណ្ឋាគារ​ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​ដោយ​ពិពណ៌នា​អំពី​លក្ខខណ្ឌ​របស់​យើង​ដើម្បី​ការ​សហការ​ដ៏​ជិតស្និត​
 • We have written contracts with all our suppliers such as homestays, hotels and transportation companies, describing our conditions for a friendly environment
 • យើង​មាន​ភាព​តឹង​រ៉ឹង​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​ដៃ​គូ​និង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​របស់​យើង​ ហើយ​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ពួក​គេ​ជា​សហគមន៍​ក្នុង​តំបន់​
 • We are strict in selecting our partners and suppliers and make sure they are local community friendly
 • មគ្គុទ្ទេសក៍​របស់​យើង​នឹង​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង​អំពី​របៀប​គោរព​ទំនៀម​ទម្លាប់​ និង​បរិស្ថាន​ក្នុង​តំបន់​ និង​របៀប​ដែល​យើង​អនុវត្ត​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​សង្គម​របស់​យើង​
 • Our guides are informing our clients how to respect the local customs and the environment and how we implement our social engagement
 • យើង​កំពុង​បណ្តុះ​បណ្តាល​បុគ្គលិក​របស់​យើង​ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​ធានា​ថា​គោលនយោបាយ​និរន្តរភាព​របស់​យើង​គឺ​ច្បាស់​ចំពោះ​សមាជិក​ទាំង​អស់​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​យើង​
 • We are training our staff on a regular basis and thus assure that our Sustainability Policy is clear to all members of our company
 • ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​សម្រាប់​សមាជិក​ទាំង​អស់​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​យើង​
 • Healthcare is available for all members of our company
 • យើង​មាន​គោល​នយោបាយ​តឹង​រ៉ឹង​គឺ​ “គ្មាន​ការ​បំពាន​លើ​កម្លាំង​ពលកម្ម​របស់​កុមារ​” ថ្កោល​ទោស​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ និង​ទេសចរណ៍​ផ្លូវ​ភេទ​
 • We have a strict “No Child Labor” policy and condemn and prohibit human trafficking and sex tourism
 • យើង​គាំ​ទ្រ​គម្រោង​និរន្តរភាព​ឧទាហរណ៍ នៅ​ក្នុង​សាលារៀន​និង​នៅក្នុង​សហគមន៍
 • We support sustainability projects e.g. in schools and in communities
 • យើង​រៀប​ចំ​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ និង​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​ពិសេស​សម្រាប់​បុគ្គលិក​របស់​យើង ហើយ​បង្កើត​បរិយាកាស​ការងារ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​រួសរាយ​រាក់ទាក់​ និង​វិជ្ជមាន​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​របស់​យើង។
 • We organize special incentives and celebrations for our staff and create thus a friendly and positive working environment in our offices.
 • យើង​ផ្តល់​អំណោយ​ដល់​គម្រោង​មួយ​ចំនួន​របស់​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ហើយ​ការ​បរិច្ចាគ​របស់​យើង​ គឺ​ផ្អែក​លើបទ​ដ្ឋាន​សីលធម៌​សុទ្ធសាធ និង​មិន​ទាក់ទង​នឹង​និន្នាការ​នយោបាយ​ណា​មួយ​ឡើយ។​
 • We provide donations to a selection of projects of NGOs which provide benefic to Cambodian, and our donations are purely based on ethical norms and not related to any political trend.

សេដ្ឋកិច្ច​ / Economy

 • គាំទ្រ​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក​ស្រុក​ដូចជា​ការណែនាំ​អំពី​ការ​ស្នាក់​នៅ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​ក្នុង​ស្រុក​ដើម្បី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ស្រុក​ឱ្យកាន់​តែ​ប្រសើរ​
 • Support the income of locals, like introducing homestays and using locally owned services, for a better development of the local economy
 • ស្របតាម​ស្តង់​ដារ​នៃ​ការ​រស់​នៅ​ យើង​ផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​សមរម្យ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​ទាំង​អស់​ដែល​យើង​បាន​ប្រើ​
 • In accordance with the standard of living, we pay fair wages for all services used.
 • មគ្គុទេសក៍​ក្នុង​តំបន់​ និង​បុគ្គលិក​ត្រូវ​បាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដើម្បី​ផ្តល់​ឱកាស​ឱ្យ​ពួកគេ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ទាំង​នេះត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​ពង្រឹង​និង​បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​របស់​ពួក​គេ​
 • Local guides and staff are trained to give them better opportunities, these trainings.
 • are regularly refreshed in order to build up and improve their knowledge.
 • យើង​ប្រឆាំង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​អនុលោមតាម​ច្បាប់​
 • We are strongly opposed to compliance.
 • យើង​រៀប​ចណ​និង​គាំ​ទ្រ​ចំពោះ​គម្រោង​សហគមន៍​និង​មណ្ឌល​កុមារ​កំព្រា​
 • We organize and support community projects and orphanages
 • យើង​តែង​តែ​ជ្រើស​រើស​ផលិតផល​ក្នុង​ស្រុក​ជាង​ទំនិញ​នាំចូល​និង​ទិញ​ផលិតផល​ដែល​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ពី​បរិស្ថាន​
 • We will always choose local produce over imported goods and purchase environmentally certified products.
 • យើង​សន្សំ​សំចៃ​ថ្លៃ​ដើម​ដោយ​សារ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថាមពល និង​ទឹក​
 • We save cost due to the reduced use of energy and water

កន្លែង​ដែល​យើង​ធ្វើ​វា / Where we do it

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​គំរូ​ខ្លះៗ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បញ្ចេញ​កាបូន​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ដំណើរ​កម្សាន្ត​មួយ​

Hereunder some samples of implementations to reduce carbon emissions during a tour.

ការដឹក​ជញ្ជូន / Transportation

 • នៅ​ពេល​ណា​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​យើង​នឹង​កំណត់​ការ​ហោះ​ហើរ​ក្នុង​ស្រុក​ ហើយ​ប្រើ​ការ​បញ្ជូន​តាម​ផ្លូវ​ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ ឬ​ឡានក្រុង​សាធារណៈ។​
 • Whenever possible, we limit domestic flight and use the transfer by road, and we will also encourage the trips by train or public bus.
 • យើង​តែង​តែ​ប្រើ​និង​លើក​កម្ពស់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​តំបន់ ព្រោះ​ពួក​គេ​កាត់​បន្ថយ​ការ​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​កាបូន ហើយ​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់​នឹង​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ត្រឡប់មក​វិញ​ ជាហេតយ​ធ្វើ​ឱ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង និង​មាន​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ជាង​មុន​ដូច្នេះ​វាអាច​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថាជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​ទាក់ទាញមួយ​
 • We always use and promote the local transport , they reduce carbon emissions, the money goes back to the local population, thus improving the economy and as it is more authentic, it can be viewed as an attractive experience.

ការស្នាក់​នៅ / Accommodation

 • យើង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឱ្យ​អតិថិជន​របស់​យើង​សន្សំ​សំចៃ​ថាមពល​ដោយ​បិទ​ភ្លើង ទូរទស្សន៍​ ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ចាក​ចេញ​ពី​បន្ទប់ កាត់​បន្ថយ​បរិមាណ​ទឹក​ដែល​ពួក​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ការបិទ (ទឹក​ផ្កាឈូក រ៉ូប៊ីណេ) ហើយ​ប្រើ​ប្រាស់​កន្សែង​និង​កម្រាល​ពូក​របស់​ពួកគេ​ឡើង​វិញ។​
 • We sensitize our clients to save energy by turning off lights, TV, air-conditioning when they leave the room, to reduce the amount of water they use (showers, taps), to reuse their towel and bed sheets.
 • យើង​ពិនិត្យ​មើល​ជាមួយ​សណ្ឋាគារ​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ធ្វើ​ចំពោះ​បរិស្ថាន​ប្រកប​ដោយ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ ប្រសិន​បើ​អាច​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ជាភព​ទី​២១ ហើយ​ប្រើ​បុគ្គល​ដែល​សមស្រប​នឹង​គោល​នយោបាយ​និរន្តរភាព​របស់​យើង​។​
 • We check with the hotels what they do for a responsible environment, if possibly they are certified Planet 21, and use those who are more in line with our Sustainability Policy.

សកម្មភាព / Activities

 • យើង​លើកកម្ពស់​សកម្មភាព​ដែល​មិន​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​បរិស្ថាន​ដូចជា ការឡើង​ភ្នំ​ជិះ​កង់​ ជិះ​ទូក​ការយ៉ាក់ និង​ជៀស​វាង​សកម្មភាព​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​សត្វ (ឧទាហរណ៍៖ សត្វ​ដំរី) ឬ​សហការជាមួយ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​ដែល​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ដើម្បី​ការពារ​សត្វ។​
 • We promote activities which have no impact on the environment like hiking, biking, kayaking and avoid activities which are related to exploiting animals (e.g. elephants), or cooperate with trusted providers, protecting animals.
 • យើង​ជ្រើស​រើស​ដៃ​គូ​និង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជី​រដ្ឋ/សារពើ​ពន្ធ​និង​ដែល​ស្រប​តាម​គោល​នយោបាយ​និរន្តរភាព​របស់​យើង​
 • We choose our partners and suppliers that are state/fiscally registered and who are in line with our Sustanability Policy.
 • ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់​យើង យើង​ស្វែង​រក​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទម្លាប់​រវាង​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់​ និង​អតិថិជន​របស់​យើង​
 • During our excursions and tours we seek the exchanges between the local population and our clients.
 • នៅ​ពេល​យើង​ជ្រើសរើស​ទី​តាំង​របស់​យើង យើង​កំពុង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ និង​ទីតាំង​ដែល​មាន​ទេសចរណ៍​តិច​ហើយ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​
 • When we choose our locations, we are looking for alternative solutions and locations, with less tourism and therefore minimizing the environmental impact.
 • យើង​តែង​ជ្រើស​រើស​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​នូវ​សកម្មភាព​នីមួយៗ​ ដោយ​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ យើង​មិន​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សកម្មភាព​ណាមួយ​ ដែល​រំលោភលើ​ទំនុក​ចិត្ត​ ឬជាការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​មិន​យុត្តិធម៌​ឡើយ​
 • We select well the activities and make sure that we do not involve in any development of the activities that are antitrust violations or unfaire competition.

មគ្គុទេសក៍​ទេសចរណ៍ / Tour guide

 • ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ និង​វប្បធម៌​របស់​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់ មាន​សារៈសំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​មគ្គុទេសក៍​របស់​យើង ហើយ​ពួក​គេ​នឹង​ដាក់វា​ឱ្យ​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​របៀប​វារៈ​របស់​ពួក​គេ​
 • The history and the culture of the local people is of utmost importance for our guides and they will always put this high on their agenda.
 • ពួក​គេ​នឹង​លើក​កម្ពស់​ការ​ទិញ​សិប្បកម្ម និង​ផលិតផល​ក្នុង​ស្រុក ព្រោះ​វា​នាំ​មក​នូវ​ប្រាក់​ចំណូល​ដល់​សហគមន៍​ក្នុង​តំបន់ ហើយ​វា​ជួយ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ស្រុក​ និង​ជា​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​ពិត​ប្រាកដ​ដើម្បី​យក​មក​ផ្ទះ​
 • They will promote the purchase of local crafts and products, as it brings income to the local communities, thus supporting the local economy, and is also a more authentic souvenir to bring home.
 • ពួក​គេ​នឹង​ចៀសវាង​ការ​លើក​កម្ពស់​ផល​ប្រយោជន៍​ឧស្សាហកម្ម និង​អាហារ​បរទេស​
 • They will abstain of promoting industrial and foreign good.

ការ​អនុវត្ត / Practical

 • យើង​នឹង​ឱ្យ​ដប​ទឹក​ជូន​ភ្ញៀវ​គ្រប់​គ្នា​ម្នាក់​មួយៗ​នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​គាត់​មក​ដល់​។
 • We us refill water bottles, upon arrival the clients are receiving each one.
 • យើង​មិន​ប្រើ​ថង់​ប្លាស្ទិក​ទេ​
 • We are using no plastic bags.
 • យើង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជក់​បារី​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រអប់​ដាក់​កន្ទុយ​បារី​
 • We encourage smokers to use pocket ashtrays.
 • យើង​និយាយ​ថា​ “ទេ” ចំពោះ​ការ​ប្រើ​បំពង់​បឺត​ប្លាស្ទិក នៅ​ពេលទិញ​ភេសជ្ជៈ​
 • We order drinks saying “NO” to straws.

ការជាវ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព / Sustainable purchasing

 • យើង​ប្តេជ្ញា​ថា គ្រប់​ការជាវ​របស់​យើង​ទាំង​អស់​ គឺជាវ​តែ​ផលិត​ផល​ដែល​ចូល​រួម​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​បរិស្ថាន សង្គម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​។
 • For our purchases we commit ourselves to reduce the environmental, social and economic impacts.

គោលការណ៍​ជាវតែ​ផលិតផល​ដែល​អំណោយ​ផល​ដល់​បរិស្ថាន / Environmentally preferable purchasing policy:

 • ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​អវិជ្ជមាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​យើង​ទៅ​លើ​បរិស្ថាន យើង​គាំទ្រ​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ផលិតផល​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ និងការ​អភិវឌ្ឍ​ដែល​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​ និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​។ ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ជាវ​ផលិតផល​របស់​យើង គឺ​ផ្អែក​លើការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​រវាង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​សង្គម និង​សីលធម៌ ព្រម​ទាំង​ផ្អែក​លើ​គុណភាព​ល្អ សេវកម្ម និង​តម្លៃ។​
 • To reduce our company’s negative impacts on the environment, we advocate innovation in the market place and sustainable and responsible growth. The purchasing of our products is based on the decision to combine social and ethical criteria together with good quality, service and cost.

ការបំភាយ​ឧស្ម័ន / Emissions

 • យើង​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​ផលិតផល​ដែល​កាត់​បន្ថយ​ការ​បំពុល​ខ្យល់ និង​ទឹក​ ហើយ​យើង​បន្ត​ព្យាយាម​កែ​លម្អ​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​យើង​ ក្នុង​ការ​លុប​បំបាត់​សារធាតុ​ដែល​អាច​បង្ក​ការ​ខូច​ខាត​ដល់​បរិស្ថាន និង​អាកាសធាតុ​។
 • We are using products that reduce air and water pollution and we continuously try to improve our efforts in eliminating substances that can cause damage to the environment and to the climate.

ការ​អភិរក្ស និង​ថែរក្សា​ធនធាន / Resource conservation and preservation

 • ពេល​ជាវ​ផលិតផល​នានា យើង​មាន​គោលដៅ​កាត់​បន្ថយ និង​កែ​ច្នៃ​ធនធាន​ ហើយ​ប្រើ​ប្រាស់​តែ​ធនធាន​ដែល​អាច​កែច្នៃ​ឡើង​វិញ​បាន​ ហើយ​យើង​ប្តេជ្ញាកាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ ព្រម​ទាំង​គិតគូរ​ពី​តម្លៃ​វដ្ត​ជីវិត​នៃ​ផលិតផល​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​រួច។
 • When purchasing products, our goal is to reduce and recycle resources and use only renewable resources, thereby committed to minimize consumption and take into account the life cycle cost of products used.

ការអភិរក្ស និង​ថែរក្សា​ធន​ធាន / Waste reduction

 • យើង​ផ្តល់​អាទិភាព​ក្នុង​ការ​ជាវ​ផលិតផល​កែច្នៃ​ឡើង​វិញ និង​កាត់​បន្ថយ​កាក​សំណល់​តាមរយៈ​ការ​កែច្នៃ​ឡើង​វិញ​។ ការ​ចោល​កាក​សំណល់​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​ដោយ​អនុលោម​តាម​តម្រូវ​ការ​បទប្បញ្ញត្តិ​ និង​ដោយ​គោរពនូវ​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​
 • We will give priority to purchase recycled products and minimize waste through recycling. Waste disposals are done in accordance with the regulatory requirements and with respect of the environmental impact.

ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល / Energy efficiency

 • យើង​ជាវ​ និង​ប្រើប្រាស់​ប្រភព​ថាមពល​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព និង​ផលិតផល​/ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​ទាប​ ដើម្បី​កែលម្អ​ស្តង់ដារ​ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​នៃ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​របស់​យើង។
 • We purchase and use sustainable energy sources and low energy efficient products/equipments, to improve the energy efficiency standard of our goods and services.

ការកាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​បរិស្ថាន / Environmental health and safety risk reduction

 • យើង​ជៀសវាង​ផលិតផល​ ឬទំនិញ​ដែល​អាច​បង្ក​ការ​គំរាម​កំហែង​ដល់​បរិស្ថាន សុខភាព ឬ​សុវត្ថិភាព​របស់​យើង​
 • Any products or goods that may pose a threat to our environment, health or safety will be avoided.
 • យើង​នឹង​ជាវ​តែ​ទំនិញ និង​ផលិតផល​ពី​ប្រភព​ដែល​កំណត់​ការ​បំពុល ហើយយើង​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​យើង​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ស្អាត។
 • We will be purchasing goods and products from sources that limit pollution and make sure that we use clean technology.

ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង / Management commitment

 • យើង​ខិត​ខណកែ​លម្អ​លទ្ធផល​របស់​យើង ហើយ​និង​សហការ​ជាមួយ​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ដែល​មាន​គោលការណ៍​ដូច​យើង​។ យើង​នឹង​រួម​គ្នា​បង្កើន​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​របស់​យើង​លើគុណភាព​ តម្លៃ សេវាកម្ម និង​ការអនុវត្ត។​ ការ​អនុវត្ត និង​ការ​ចំណាយ​ត្រូវ​តែ​មាន​តុល្យភាព​ជានិច្ច​។
 • We strive to improve our results and will cooperate with suppliers who share our values. Together we will increase our criteria on quality, cost , service and performance. There should always be a balance between performance and financial cost.

ការ​ស៊ី​សំណូក និង​អំពើ​ពុករលួយ​ / Bribery and Corruption

 • ដើម្បី​ធានា​ថា គោលការណ៍​និរន្តរភាព​ខាង​លើ​ ត្រូវបាន​គោរព​យ៉ាង​ពេញ​លេញ បុគ្គលិក​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​យ៉ាង​តឹង​រ៉ឹង​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​កម្រៃ​ជើង​សារ​ ឬ​អំណោយ​ពី​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ អតិថិជន ឈ្មួញ​កណ្តាល ឬ​ដៃ​គូ​ប្រកួត​ប្រជែង​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន។​ ការ​សូក​ប៉ាន់​បែបនេះ​ ឬ “ការបង់​ប្រាក់​ក្រោម​តុ” គឺ​មិន​អាច​ទទួល​យក​បាន​ទេ គឺ​ជាការ​មិន​គោរព​ដល់​វប្បធម៌​ក្នុង​ស្រុក​។ និយោជិតណា​ដែល​បំពាន​វិន័យ​នេះ ត្រូវ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​ចាត់​វិធាន​ការ​វិន័យ។​
 • In order to assure that the above sustainable policy is fully respected, employees are strictly forbidden to accept commissions or gifts from suppliers, customers, brokers or competitors of the Company. Such bribery , or “grease payments”, are not acceptable, irrespective of the local culture. Any Employee violating this rule is subject to lead to a disciplinary action.